ín schaduw als rode lover

                -even voor
                              de schaamte uit-

          hoe zweeft de verlegenheid
             als een lach nog over
               het gezicht,

                    een zweem
                       onder de huid


Emile Budé ( egcbude@worldonline.nl)