Indiaan - Ron Sahertian

IndiaanGestaalde trots
Nimmer vergaan
De wind voert hem
De aarde troost hem
Hoe ver nog
Hoe lang nog
Is het pad 
Wachten en hopen 
Zijn vergeten
Berusting is zijn wegRon Sahertian (vox@pi.net)