10 januari 1994 - Meidert Fokkinga

10 januari 1994


een dag die stil en schraal is
vol plotse schrik en droefenis
een boom die viel
een eik geveld
haar dagen zijn geteld

geteld zijn ook
haar daden en gaven
van hoofd en hart

een dag die stil en schraal is
in memoriam: Ien DalesMeindert Fokkinga (
vox@pi.net)